Enhedslistens kandidater til Byrådet i Skive.

Vi lytter til rødderne

DET VIL ENHEDSLISTEN

  • Mere uddannet personale inden for specialområdet, syge- og ældreplejen! Vi skal ikke nøjes med nødtørftig pleje og presset personale.
  • Flere pædagoger i børnehaver og vuggestuer! Skive Kommune ligger næsten 19% under landsgennemsnittet for personale- normeringen i daginstitutionerne.
  • Økologisk mad i offentlige køkkener – det er RENT LIV!
  • Stop for fald i biodiversitet! Skive Kommune ligger kun som nr. 71 ud af 98 kommuner i Århus Universitets kortlægning af biodiversitet. Det betyder, at vi har en opgave i at sikre, at vores kommune i højere grad understøtter og beskytter biodiversiteten.
  • Mere selvbestemmelse i landdistrikterne! Vi ønsker forsøg med f.eks. borgerbudgettering eller lokale råd med egen økonomi og udstrakt selvforvaltning.
  • Offentlig transport i landområderne skal udbygges! Det skal kunne lade sig gøre at bo på landet også uden en bil.
  • Stop for evindelige nedskæringer og spareøvelser! Man kan ikke langsomt udsulte kommunerne og samtidigt forvente, at flere opgaver løftes og udføres bedre.
  • Grøn omstilling og modstandsdygtighed! Der skal tænkes nyt.
  • Ukontrolleret vækst har resulteret i katastrofale klimaforandringer, masseudryddelse af arter og knaphed på ressourcer.